ต้องการทำเว็บไซต์ แก้ไขดัดแปลงเว็บไซต์ สำหรับงานขายสินค้า หรือระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบการจองห้องพัก ระบบงานสัมมนา ฯลฯ สามารถปรึกษา ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดู ตัวอย่างงานก่อนชำระเงิน ไม่มีค่ามัดจำ เราบริการจัดทำเว็บไซต์ ทั่วประเทศไทย ติดต่อได้ที่ Lineid:linemarket
ให้คำปรึกษางานอินทราเน็ต สำหรับสถานศึกษา โรงเรียน สำนักงาน หอพัก ภายในหน่วยงาน ราชการและเอกชน ฯลฯ โดยเป็นลักษณะ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา หรือ จัดทำสร้างตัวระบบใหม่และต่อเติม หรือแก้ไขปรับแต่ง เป็นรายครั้ง /รายเดือน /รายปี สามารถติดต่อสอบถาม ก่อนได้
รับเขียนโปรแกรมและปรับแต่งข้อมูล ในลักษณะที่เป็นเท็กซ์ไฟล์ หรืออื่น ๆ ที่มีฟิลด์ และปริมาณข้อมูลมาก ๆ อาทิ การตัด-ต่อข้อมูลหุ้น ข้อมูล และอีเมล์ลูกค้า หรือเบอร์โทรศัพท์ การย้ายข้อมูลบนเว็บ โดยลักษณะเป็นแบ็ตช์ไฟล์ หรือลักษณะการแปลงเพียงครั้งเดียว การใช้สูตรต่าง ๆ ลงในข้อมูลเพื่อการคำนวน การบันทึก แก้ไขการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้และเรียนดูบนเว็บไซต์ ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย หรือสำหรับดูบนเครื่องพีซี รองรับการทำงานบนมือถือ และเท็บเบล็ต หรือระบบตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถติดต่อสอบถาม ก่อนได้